Website-Resmi-Balai-Penelitian-Tanaman-Hias-Kementerian-Pertanian
Daftar Jurnal
No. Judul Jurnal Tahun Penerbit Detail
1 Jurnal Hortikultura No. 25 Vol. 1 (2015) 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
2 Jurnal Hortikultura No. 24 Vol. 4 2014 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
3 Jurnal Hortikultura No. 24 Vol. 3 2014 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
4 Jurnal Hortikultura No. 24 Vol. 2 2014 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
5 Jurnal Hortikultura No. 24 Vol. 1 2014 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
6 Jurnal Hortikultura No. 23 Vol. 1 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
7 Jurnal Hortikultura No. 23 Vol. 2 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
8 Jurnal Hortikultura No. 23 Vol. 3 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
9 Jurnal Hortikultura No. 23 Vol. 4 2013 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
10 Jurnal Hortikultura No. 22 Vol. 1 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
11 Jurnal Hortikultura No. 22 Vol. 2 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
12 Jurnal Hortikultura No. 22 Vol. 3 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
13 Jurnal Hortikultura No. 22 Vol. 4 2012 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Detail
14 Jurnal Hortikultura No. 21 Vol. 4 2011 Puslitbang Hortikultura Detail
15 Jurnal Hortikultura No. 21 Vol. 3 2011 Puslitbang Hortikultura Detail
16 Jurnal Hortikultura No. 21 Vol. 2 2011 Puslitbang Hortikultura Detail
17 Jurnal Hortikultura No. 21 Vol. 1 2011 Puslitbang Hortikultura Detail
18 Jurnal Hortikultura No. 20 Vol. 1 2010 Puslitbang Hortikultura Detail
19 Jurnal Hortikultura No. 20 Vol. 2 2010 Puslitbang Hortikultura Detail
20 Jurnal Hortikultura No. 20 Vol. 3 2010 Puslitbang Hortikultura Detail
21 Jurnal Hortikultura No. 20 Vol. 4 2010 Puslitbang Hortikultura Detail
22 Jurnal Litbang Pertanian No. 29 Vol. 3 2010 Badan Litbang Pertanian Detail
23 Jurnal Hortikultura No. 19 Vol. 4 2009 Puslitbang Hortikultura Detail
24 Jurnal Hortikultura No. 19 Vol. 3 2009 Puslitbang Hortikultura Detail
25 Jurnal Hortikultura No. 19 Vol. 2 2009 Puslitbang Hortikultura Detail
26 Jurnal Hortikultura No. 19 Vol. 1 2009 Puslitbang Hortikultura Detail
27 Jurnal Hortikultura No. 18 Vol. 1 2008 Puslitbang Hortikultura Detail
28 Jurnal Hortikultura No. 18 Vol. 2 2008 Puslitbang Hortikultura Detail
29 Jurnal Hortikultura No. 18 Vol. 4 2008 Puslitbang Hortikultura Detail
30 Jurnal Hortikultura No. 18 Vol. 3 2008 Puslitbang Hortikultura Detail
31 Jurnal Hortikultura No. 17 Edisi Khusus Vol. 2 2007 Puslitbang Hortikultura Detail
32 Jurnal Hortikultura No. 17 Edisi Khusus Vol. 1 2007 Puslitbang Hortikultura Detail
33 Jurnal Hortikultura No. 18 Vol. 3 2007 Puslitbang Hortikultura Detail
34 Jurnal Hortikultura No. 17 Vol. 4 2007 Puslitbang Hortikultura Detail
35 Jurnal Hortikultura No. 17 Vol. 2 2007 Puslitbang Hortikultura Detail
36 Jurnal Hortikultura No. 17 Vol. 1 2007 Puslitbang Hortikultura Detail
37 Jurnal Hortikultura No. 16 Vol. 4 2006 Puslitbang Hortikultura Detail
38 Jurnal Hortikultura No. 16 Vol. 3 2006 Puslitbang Hortikultura Detail
39 Jurnal Hortikultura No. 16 Vol. 2 2006 Puslitbang Hortikultura Detail
40 Jurnal Hortikultura No. 16 Vol. 1 2006 Puslitbang Hortikultura Detail
41 Jurnal Hortikultura No. 15 Vol. 1 2005 Puslitbang Hortikultura Detail
42 Jurnal Hortikultura No. 15 Vol. 2 2005 Puslitbang Hortikultura Detail
43 Jurnal Hortikultura No. 15 Vol. 3 2005 Puslitbang Hortikultura Detail
44 Jurnal Hortikultura No. 15 Vol. 4 2005 Puslitbang Hortikultura Detail
45 Jurnal Hortikultura No. 14 Vol. 1 2004 Puslitbang Hortikultura Detail
46 Jurnal Hortikultura No. 14 Vol. 2 2004 Puslitbang Hortikultura Detail
47 Jurnal Hortikultura No. 14 Vol. 3 2004 Puslitbang Hortikultura Detail
48 Jurnal Hortikultura No. 14 Edisi Khusus 2004 Puslitbang Hortikultura Detail
49 Jurnal Hortikultura No. 14 Vol. 4 2004 Puslitbang Hortikultura Detail
50 Jurnal Hortikultura No. 13 Vol. 4 2003 Puslitbang Hortikultura Detail
51 Jurnal Hortikultura No. 13 Vol. 3 2003 Puslitbang Hortikultura Detail
52 Jurnal Hortikultura No. 13 Vol. 2 2003 Puslitbang Hortikultura Detail
53 Jurnal Hortikultura No. 13 Vol. 1 2003 Puslitbang Hortikultura Detail
54 Jurnal Hortikultura No. 12 Vol. 1 2002 Puslitbang Hortikultura Detail
55 Jurnal Hortikultura No. 12 Vol. 2 2002 Puslitbang Hortikultura Detail
56 Jurnal Hortikultura No. 12 Vol. 3 2002 Puslitbang Hortikultura Detail
57 Jurnal Hortikultura No. 12 Vol. 4 2002 Puslitbang Hortikultura Detail
58 Jurnal Hortikultura No. 13 Vol. 4 2002 Puslitbang Hortikultura Detail
59 Jurnal Hortikultura No. 11 Vol. 3 2001 Puslitbang Hortikultura Detail
60 Jurnal Hortikultura No. 11 Vol. 2 2001 Puslitbang Hortikultura Detail
61 Jurnal Hortikultura No. 11 Vol. 1 2001 Puslitbang Hortikultura Detail
62 Jurnal Hortikultura No. 10 Vol. 2 2000 Puslitbang Hortikultura Detail
63 Jurnal Hortikultura No. 10 Vol. 1 2000 Puslitbang Hortikultura Detail
64 Jurnal Hortikultura No. 9 Vol. 4 2000 Puslitbang Hortikultura Detail
65 Jurnal Hortikultura No. 9 Vol. 1 1999 Puslitbang Hortikultura Detail
66 Jurnal Hortikultura No. 7 Vol. 1 1997 Puslitbang Hortikultura Detail
67 Jurnal Hortikultura No. 7 Vol. 2 1997 Puslitbang Hortikultura Detail
68 Jurnal Hortikultura No. 6 Vol. 3 1996 Puslitbang Hortikultura Detail
69 Jurnal Hortikultura No. 5 Vol. 1 1995 Puslitbang Hortikultura Detail
70 Jurnal Hortikultura No. 4 Vol. 1 1994 Puslitbang Hortikultura Detail
71 Jurnal Hortikultura No. 2 Vol. 2 1992 Puslitbang Hortikultura Detail
72 Jurnal Hortikultura No. 1 Vol. 3 1991 Puslitbang Hortikultura Detail